In dit artikel gaan we in op het vervoer van vloeibare waterstof over zee. Waarom vervoer over per schip? Is vloeibare waterstof klimaatvriendelijk? Maar eerst, wat is waterstof en wat zijn de toepassingen? Die vragen komen hier aan bod.

Wat is waterstof?

We beginnen met vast te stellen dat waterstof geen energiebron is, zoals gas, kolen en de zon bijvoorbeeld wel zijn. Waterstof is een energiedrager en kan voor de opslag en transport van energie worden gebruikt, zoals met een accu gebeurt. Waterstof is een gas, maar zoals alle gassen wordt waterstof bij een lage temperatuur vloeibaar. We praten hier over een temperatuur van bijna −253° C! De chemische formule van waterstof is H2. De vloeibare vorm wordt aangeduid met LH2. Het gas is kleur- en geurloos. Voor het produceren van waterstof wordt elektrolyse toegepast. Daarbij wordt water gesplitst in water- en zuurstof. Bij dat proces is er geen CO2-uitstoot. Daarvoor is elektrische energie vereist. Een deel van die energie wordt opgenomen door de waterstof. Waterstof kan daarvan meer opnemen dan welke andere stof ook. Bij de verbranding van waterstof komt de opgeslagen energie weer vrij en die kan vervolgens worden gebruikt.

Toepassingen van waterstof

Toepassingen van waterstof zijn onder meer:

  • als grondstof voor methanol, ammoniak en ander chemische producten;
  • bij industriële processen waarvoor veel hitte benodigd is. Voorbeelden zijn de papier- en staalindustrie;
  • als brandstof voor auto’s en zware transportmiddelen als bussen, vrachtauto’s en schepen. Het grote voordeel hierbij is dat er minder luchtvervuiling optreedt;
  • om duurzame energie op te slaan, die wordt opgewekt met windturbines en zonnepanelen. Die opgeslagen energie kan op een ander moment en/of andere locatie weer worden omgezet in elektrische energie. Dat wordt aangeduid met flexibel regelbaar vermogen;
  • als een gebouw moeilijk kan worden verwarmd met een warmtenet of elektrische energie, dan biedt waterstof uitkomst.

Waarom vloeibaar maken?

Het vloeibaar maken van waterstof heeft een praktische reden. Het volume van een vloeistof is kleiner dan van een gas. Dat betekent dat de opslag en het vervoer efficiënter is. De keerzijde is dat het vloeibaar maken van waterstof de nodige energie kost. Bij de opslag praten we dan over circa een kwart van de energie die wordt bewaard in de opgeslagen waterstof.

Vervoer per tanker

Het vervoer van vloeibare waterstof per tankerschip kan een tweeledig doel hebben. Door vloeibaar waterstof per tanker te vervoeren, kunnen de locaties waar de vloeibare waterstof wordt geproduceerd en waar dat vervolgens wordt gebruikt, ver uit elkaar liggen. De locatie waar dat wordt gemaakt kan dicht bij een plek zijn waar elektrische energie wordt opgewekt, bij voorkeur op een duurzame manier. Een ander doel voor het opslaan van vloeibare waterstof op een schip is voor de opwekking van elektrische energie voor de aandrijving ervan. Dan kan een schip worden aangedreven met elektromotoren en dat is duurzamer dan met dieselmotoren.

Categories:

Tags:

Comments are closed