Wat doet een slimme vrachtcontainer?
Een slimme vrachtcontainer zal in de gaten moeten hebben wat hem overkomt. Zo zal de slimme vrachtcontainer ook op zee piraten en smokkelaars moeten betrappen. Dat klinkt nu nog vreemd, maar binnen een paar jaar zal dat de normaalste zaak van de wereld kunnen zijn. Grote bedrijven zoals: de Amro bank, Mearks, IBM en het Brabantse Corevision zijn bezig met de ontwikkeling van een dergelijke container. Het doel is niet alleen het betrappen van ongewenste personen, maar vooral ook het verkorten van de administratieve afhandelingen van bepaalde handelstransacties.

Hoe is de slimme vrachtcontainer ontstaan?
Tijdens een bijeenkomst van de door de ABM Amro georganiseerde bijeenkomst, rees de vraag of de afhandeling van bepaalde handelstransacties sneller zouden kunnen. In veel gevallen nemen de administratieve afhandelingen meer tijd in beslag, dan met het daadwerkelijke vervoer van de producten. Terwijl een containerschip van China naar Rotterdam er gemiddeld 24 dagen over doet, zal de handelstransactie gemiddeld 40 dagen vergen. Dus dat moet sneller. Daarom werd de vraag gesteld of er een mogelijkheid is om dat sneller te kunnen laten verlopen. De mogelijkheid is aanwezig. Door de containers uit te rusten met sensoren kan de afwikkeling sneller verlopen. De sensoren kunnen tijdens de reis over zee controleren of de container open is geweest. Ook de luchtkwaliteit en temperatuur kan gedurende de reis met regelmaat worden gecontroleerd.

Als de slimme vrachtcontainer is aangekomen.
Wanneer de slimme vrachtcontainer is aangekomen, kan hij door de partijen, die bij de handelstransactie zijn betrokken, worden gecontroleerd. Dat kunnen banken, verzekeraars, kopers, verkopers en dergelijke zijn. De informatie stromen, die door de containers worden geleverd, zullen niet met elkaar verward worden. Hoeveel tijdwinst er met de slimme container wordt bereikt, is moeilijk vooraf te zeggen. Het zou goed zijn als de afwikkeling na aankomst net zo lang duurt als de reis. Zo zal er veel tijd worden gewonnen.

Het controleren van de handelswaar.
Op een slimme vrachtcontainer worden de handelswaren in de toekomst tijdens de reis gecontroleerd. De betrokken partijen werken nu nog met vrachtbrieven. De brieven worden in bepaalde fases van de reis gecontroleerd en afgetekend door financiers, kopers, verkopers, verzekeraars, vervoerders en handelaren. Nu gaat dat ook nog allemaal per fax, maar ook dat kan sneller wanneer de gewone container is uitgerust tot een slimme vrachtcontainer. Daarom is het belangrijk dat containers snel worden voorzien van sensoren die voor een snellere afhandeling kunnen zorgen.

Categories:

Tags:

Comments are closed